top of page
advokatenelhh_nov23_618 (004).jpg

OM OSS

Advokatene Lea, Haavik, Helland & Aarvik er et av distriktets ledende advokatkontor og har drevet advokatvirksomhet siden 1990. Kontoret ligger sentralt i Haugesund sentrum og består i dag av sju advokater og en advokatsekretær.

 

Vi bistår både forretningsklienter, offentlige og private klienter med rådgivning og prosedyreoppdrag innenfor de fleste sentrale rettsområder. Våre mest sentrale arbeidsområder er innen strafferett, barnevernsrett, familie, arv og skifte, fast eiendom, jordskifte, skjønn, entreprise, tingsrett, kontraktsrett, obligasjonsrett, selskapsrett og arbeidsrett.

 

Vår målsetting er å gi våre klienter presis og grundig rådgivning og bistand. Vi har en kultur for integritet, kvalitet og engasjement og disse verdiene setter kurs og retning for arbeidet vårt.

OM OSS

ERIK LEA

ADVOKAT
 

Mobil:        90 94 25 64
E-mail:      el@advokatenelhh.no

Lea ble uteksaminert Cand. Jur. ved Universitetet i Bergen i 1984.

 

Han har erfaring bl.a. som jurist hos Industridepartementet i Oslo og Norsk Industriforening for Operatørselskaper i Stavanger og som advokatfullmektig/advokat hos Advokatene Stokkeland og Storalm i Egersund.

Han startet egen advokatpraksis i Haugesund i 1990, 
sammen med adv. Knut Magnus Haavik.

 

Lea har arbeidet innen de fleste juridiske områder. I dag er imidlertid hans advokatpraksis hovedsakelig konsentrert rundt strafferett.

Han har vært fast forsvarer i Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett de siste 
12 år og har vært involvert i en rekke store saker – herunder Oslo S-saken, Birgitte Tengs-saken, Nokas-saken, Sos Rasisme-saken, m.fl.

EL_fullsize_2023_haakonnordvik_009_edited.jpg
MEDARBEIDERE
LEA
KMH_fullsize_2023_haakonnordvik_080.jpg

KNUT MAGNUS HAAVIK

ADVOKAT
 

Mobil:       40 41 79 48
E-mail:     kmh@advokatenelhh.no

Adv. Haavik tok IB-eksamen ved Atlantic College UWC i Wales i 1976 og dro etter det til sjøs.

 

Han ble uteksaminert som Cand. Jur. fra Universitet i Bergen i 1985 og arbeidet deretter som politijurist, juridisk rådgiver for skipsreder Atle Jebsen og advokatfullmektig i Advokatfirma Greve, Greve, Greve & Lorentzen.

 

I 1988 ble han ansatt som dommerfullmektig ved Haugesund sorenskriverembete. Han startet egen advokatpraksis i 1990, sammen med Adv. Erik Lea.
 

Adv. Haavik har et bredt arbeidsfelt med hovedvekt på sivile saker, særlig innenfor fast eiendom, tingsrett, skjønn, obligasjonsrett, og familierett/skifte.
 

Adv. Haavik har også innehatt styreverv bl.a. som styreleder Haugesunds Avis og styremedlem i Huseiernes Landsforbund.
 

Han har i dag styreverv i en rekke firma med lokal forankring i Haugesundsregionen. Han er også distriktsrepresentant og samarbeidsadvokat i Nord-Rogaland for Huseiernes Landsforbund.

HAAVIK

ODD ARILD HELLAND

ADVOKAT
 

Mobil:        95 04 93 28
E-mail:      oah@advokatenelhh.no

Odd Arild Helland ble uteksaminert Cand. Jur. ved Universitetet i Bergen i 1997. Etter studiene arbeidet han som politijurist, før han i 2002 begynte som advokat i kontorfellesskapet Advokatene Lea, Haavik og Helland.

Advokat Helland har bred prosedyreerfaring fra de fleste domstolene/fylkesnemndene i landet. Han har et bredt arbeidsfelt, men jobber nå mest med barnevern, straff og familierett/skifte.


Han har jobbet med barnevern i over 20 år og har bistått private parter i flere alvorlige saker. Han er nå også fast forsvarer ved Haugaland og Sunnhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.
 

OAH_2023_haakonnordvik_084 (1).jpg
HELLAND
EHE_fullsize_2023_haakonnordvik_071.jpg

EIRIK HELLAND

ADVOKAT
 

Mobil:        98 40 39 04
E-mail:      ehe@advokatenelhh.no

Helland ble uteksaminert Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2016. Ved siden av studiene har han jobbet som fengselsekstrabetjent ved Haugesund fengsel.

 

Han ble ansatt som advokatfullmektig i august 2016, og fikk advokatbevilling i september 2018. Fra januar 2022 gikk han inn som kontorfelle i advokatfellesskapet.

Advokat Helland skrev sin masteroppgave innen barnevern, og arbeider hovedsaklig med barnevern, foreldretvistsaker og strafferett. Utover dette jobber han også med sivile saker av ulik karakter.

HELLANDJR

CECILIE ANDAL AARVIK

ADVOKAT
 

Mobil:        92 86 40 75
E-mail:      caa@advokatenelhh.no

Aarvik ble uteksaminert Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i desember 2015. I løpet av studietiden var hun praktikant ved Kluge og Deloitte.

Hun ble ansatt som advokatfullmektig hos oss
 i januar 2016, og fikk sin advokatbevilling i februar 2018.

Aarvik bistår i både privat- og offentligrettslige saker. Hennes mest sentrale arbeidsområder er barnefordelingssaker og familierett forøvrig, samt barnevernsrett og strafferett. 

Hun er nå fast bistandsadvokat i Haugaland og Sunnhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.

CAA 2023_haakonnordvik_024_edited.jpg
AARVIK
AMH_fullsize_2023_haakonnordvik_054.jpg

ANNE-MARTHE HOVLAND

ADVOKAT
 

Mobil:       90 25 26 64
E-mail:      amh@advokatenelhh.no

Anne-Marthe Hovland ble i 2017 uteksaminert med Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.


I løpet av studiene hadde hun blant annet et utvekslingsopphold ved Jiao Tong University i Shanghai og et praksisopphold ved Wikborg Rein Advokatfirma AS sitt kontor i samme by.

 

Hun ble ansatt som advokatfullmektig hos oss januar 2020 og fikk sin advokatbevilling februar 2022. Hovland har særlig kompetanse innen arbeidsrett, familie- arv og skifte, barnevernsrett og strafferett.

Hovland

INGRID MARIE APELAND

ADVOKAT

Mobil:    93 28 59 09

E-mail:  ima@advokatenelhh.no

 

Ingrid Marie Apeland ble i 2017 uteksaminert med Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og tok i tillegg bachelor i Økonomi og forretningsjus ved Handelshøyskolen BI Oslo i 2011.

 

Ingrid har jobbet som juridisk assistent og senere rådgiver i Scale Aquaculture AS fra 2014 til 2018 før hun begynte som advokatfullmektig i advokatfirmaet Ryger AS i Stavanger.

Hun har også erfaring som fagansvarlig for plan og bygg i Tysvær kommune. I mai 2022 begynte Ingrid som advokatfullmektig hos oss.

 

Ingrid har særlig kompetanse innen kontraktsrett, entrepriserett, plan- og bygningsrett, herunder klagesaker, fast eiendoms rettsforhold og selskapsrett. Hun bistår også med sivile saker og strafferett.

IMA_fullsize_2023_haakonnordvik_045.jpg
Apeland
JLU_fullsize_2023_haakonnordvik_037.jpg

JANETT LIKNES ULTEE

ADVOKATSEKRETÆR

Telefon:    52 70 05 30

E-mail:     jlu@advokatenelhh.no

Janett kommer fra servicebransjen, og har erfaring fra kundemottak, regnskap, kontor- og administrasjonsarbeid.

De senere år, har hun arbeidet som Accounts Payable hos Euronext NV, Børsen i Amsterdam
 

Hun ble ansatt som advokatsekretær hos oss i februar 2023.

ULTEE

ARBEIDSRETT

Arbeidsrett er et komplekst rettsområde der økonomiske og menneskelige interesser henger tett sammen.

 

Kunnskapssamfunnet medfører økt spesialisering innenfor arbeidslivet og øker avhengigheten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

 

Vi bistår med rådgivning og tvisteløsning innenfor arbeidslivet, herunder i relasjon til ansettelse og avtaleforhold, arbeidsforhold og arbeidsmiljø, nedbemanning, oppsigelse og avskjed, konkurranseklausuler, varsling, intern granskning og kontroll.

BARNEVERNSRETT

Vi har advokater med lang erfaring og innsikt i de ulike rettslige utfordringene barn og foreldre kan møte overfor barnevernet og anses som et av distriktets ledende innenfor dette rettsområdet.

 

Arbeidet består av både rådgivning og prosedyre i fylkesnemnda og domstolene og knytter seg særlig til spørsmål om omsorgsovertakelse av barn.

FAMILIE-, ARVE- OG SKIFTERETT

Både dødsfall og samlivsbrudd bringer med seg mange praktiske spørsmål og problemstillinger.
 

 Vi har advokater med lang erfaring fra arbeid med mennesker i krevende situasjoner og bistår med rådgivning og tvisteløsning knyttet til alle forhold innenfor familie, arv og skifte.
 

Herunder bistår vi ved barnefordeling, skifteoppgjør ved separasjon/skilsmisse, opphør av samboerforhold, dødsboskifter og sammensatte skifter og ved opprettelsen av ektepakter, samboeravtaler, testament, arvepakter.
 

 Vi har også kompetanse innen vergemål og opprettelse av fremtidsfullmakter.

FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD

Vi har kompetanse innen boligrett, naborett, plan- og bygningsrett, tomtefeste, jordskifte, skjønn, ekspropriasjon, hevd og servitutter.

 

Vi bistår med både rådgivning og tvisteløsning innenfor disse rettsområdene, både for forretningsklienter, offentlige og private klienter.

KONTRAKTS- OG SELSKAPSRETT

Vi bistår både forretningsklienter, offentlige og private klienter med rådgivning og tvisteløsning innenfor kontrakts-, pengekravs-, obligasjons- og grunnleggende selskapsrett.

 

Dette omfatter problemstillinger som oppstår i relasjon til blant annet foreldelsesloven, aksjeloven, selskapsloven, avtaleloven, kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og norske standardkontrakter for bygg og anlegg.

 

Herunder bistår vi gjennom hele kontraktsprosessen, både forberedelses-, utformings-, forhandlings-, gjennomførings- og avslutningsfasen.

STRAFFERETT

Som mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har man rett til å bli representert av en forsvarer.  Som fornærmede eller pårørende vil man i visse saker også ha rett til å bli representert av en bistandsadvokat.

I mange tilfeller har man krav på en offentlig oppnevnt forsvarer eller bistandsadvokat og at det offentlige betaler vedkommendes arbeid med saken.

Vi har advokater med lang erfaring som forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker og kontoret anses om et av distriktets ledende innenfor strafferett, både for privatpersoner og foretak.

arbrett
barnevern
strafferett
fasreiendom
arv
selskpsrett

KARRIERE

Advokatfullmektig/Advokat:

Vi vurderer fortløpende behovet for nye dyktige advokatfullmektiger/advokater som kan bygge kontoret videre. Advokatene hos oss blir daglig stilt overfor krevende faglige og menneskelige utfordringer – i møte med klienter i personlige kriser, komplekse forretningsmessige problemstillinger og foran domstolene.

 

Vi tror at kombinasjonen av faglig dyktighet, høy integritet og et godt arbeidsmiljø er nøkkelen til å lykkes i en krevende bransje og stiller derfor høye krav til faglig kompetanse og personlige egenskaper. Det er like viktig med karakter som med karakterer.

Våre advokatfullmektiger oppnår tidlig stor grad av selvstendighet og ansvar overfor klientene. Man får god tilgang på prosedyre i både sivile saker og straffesaker og man får som regel advokatbevilling innen to år.

Skriveplass:
Vi tilbyr også skriveplass for jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor et av rettsområdene våre advokater arbeider med.

 

Hvordan søker du?
Søknad på stilling som advokatfullmektig/advokat eller skriveplass kan fortløpende sendes til Janett Liknes Ultee på

e-post: jlu@advokatenelhh.no.

Karriere

VILKÅR

Vi tilstreber å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men i enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi fast pris på forhånd.

 

Vår veiledende timepris ligger i intervallet kr. 2 000 til kr. 2 650 eks. mva. og avhenger blant annet av om oppdraget skjer for næringsdrivende eller privatpersoner.

 

Straffesaker

Retten dekker som regel salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken og alltid i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning – altså før det er tatt ut tiltale – dekker klienten normalt selv kostnadene relatert til egen forsvarer. Ved henleggelse eller frifinnelse i straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter etter nærmere regler i straffeprosessloven.

 

Fri rettshjelp/sakførsel

Rettshjelpsloven gir på nærmere fastsatte vilkår rett til advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Hvorvidt klienten har krav på dette, avhenger som utgangspunkt av klientens inntekts- og formuesforhold. Innenfor visse typer saker har man imidlertid krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue.

 

Forsikringsdekning

I de fleste private skadeforsikringer inngår en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til nødvendig advokatbistand i forbindelse med tvister som knytter seg til forsikringsobjektet (f.eks. bolig, fritidsbolig, innbo, bil, båt, m.v.). Vilkårene kan variere noe mellom selskapene. Felles for de fleste er at det påløper en egenandel.

 

Samarbeid med Huseiernes Landsforbund

Advokat Knut Magnus Haavik er distriktsleder for Huseiernes Landsforbunds avdeling i Rogaland Nord. Ved medlemskap har du rett på en halvtimes gratis bistand og for øvrig 20 prosent rabatt på vår vanlige timepris.   

 

Regler for god advokatskikk

Vi er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk». Klienten har anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk og til å klage hvis man ikke er fornøyd med salærets størrelse. Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finner man på www.advokatforeningen.no

VILKÅR

AKTUELT

NYHETEER

KONTAKT OSS

For å sende oss eventuelle forespørsler, spørsmål eller kommentarer, kan du fylle ut formularet under.

 

Våre kontorer ligger meget sentralt, midt i gågaten i Haugesund sentrum.

Takk for din henvendelse. Vi kommer tilbake til deg snarest.

Kontoradresse:
Haraldsgata 125, 2. Etg., 5527 Haugesund

Postadresse:
Postboks 490, 5501 Haugesund

 

Sentralbord:
Tel.:    5270 0530
Faks:  5270 0533

 

CONTACT
bottom of page